Kirje kansanedustajille

15.4.2020

YLE uutisoi 7.4.2020 kaikille kansanedustajille lähetetystä kyselystä, jossa kysyttiin “Pitääkö hallituksen tinkiä kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan koronaviruksen aiheuttaman epidemian ja talouskriisin vuoksi?”

Kyselyyn vastasi 122 kaikkiaan 200 edustajasta. Vastaajista 40 % tinkisi tavoitteista ajankohtaisen kriisitilanteen vuoksi. 12% vastanneista valitsi vaihtoehdon “en osaa sanoa”. 48% vastanneista ei ollut valmis tinkimään ilmastotavoitteista.

Me Climate Movessa näemme, että elämäämme suuresti vaikuttavasta koronaviruksesta huolimatta, voimme – ja meidän täytyy – pitää kiinni ilmastotavoitteistamme. Tästä syystä kirjoitimme viestin niille hallituspuolueiden kansanedustajille, jotka olisivat valmiita tinkimään ilmastotavoitteista tai eivät osanneet ottaa kantaa kysymykseen.

Vaikeasta ja epävarmasta tilanteesta huolimatta voimme tehdä terveyskriisin vaatimat elvyttävät taloustoimet ja yhteiskunnan uudelleenjärjestelyt sellaisella tavalla, joka vie meitä samalla kohti edistyksellistä, hiilineutraalia yhteiskuntaa.

 

Lue lähettämämme kirje:

 

Hyvä kansanedustaja,

Kirjoitamme sinulle, sillä huomasimme, että YLE:n 7.4.2020 julkaistussa kyselyssä et ollut valmis pitämään kiinni hallituksen ilmastotavoitteista koronatilanteen vuoksi. Haluamme muistuttaa, että vaikka keskitymme nyt vastaamaan yhteen kriisiin, on meidän myös pyrittävä ennaltaehkäisemään ja lievittämään tulevia kriisejä, joita ilmastonmuutos aiheuttaa.

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vakava uhka ja akuutti hätätilanne, jonka hillitseminen ja hoitaminen niin Suomessa kuin muuallakin on ensiarvoisen tärkeää. Suomen hallitus on osoittanut tässä vakavassa tilanteessa priorisointikykyä ja määrätietoisuutta ottamalla viruksen leviämisen ja sen aiheuttaman uhan ihmisten terveydelle vakavasti. Emme saa kuitenkaan unohtaa hitaammin, mutta vääjäämättä ja yhä nopeutuen elämäämme vaikuttavaa ilmastonmuutosta. Kuten pandemia, myös ilmastonmuutos uhkaa ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään.

Koronakriisin jälkeen tapahtuvassa jälleenrakentamisessa ilmastonmuutoksen huomioivan politiikan on oltava vahvasti mukana. On syytä hillitä ilmastonmuutosta sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kokonaistyöllisyyttä lisäävällä tavalla samalla, kun reagoimme koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassamme. Iloksemme ilmastotavoitteet huomioitiinkin kehysriihessä, kuten ilmenee Valtioneuvoston 8.4.2020 julkaisemassa tiedotteessa. Tämä kirjaus antaa luottamusta siihen, että hallitusohjelmassa kansalaisille luvattu hiilineutraaliustavoite on yhä toteutumassa.

Mikäli emme tee nyt töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tulemme kohtaamaan tulevaisuudessa yhä useammin esimerkiksi sään ääri-ilmiöistä johtuvia äkillisiä kriisitilanteita, levottomuutta ja turvattomuutta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten muutokset lämpötiloissa ja kosteudessa, vaikuttaisivat myös lisäävän epidemioiden todennäköisyyttä tulevaisuudessa.* Hyvä uutinen on se, että ilmastonmuutoksen hillitseminen luonnon monimuotoisuutta kunnioittavilla tavoilla suojelee meitä myös epidemioilta.

Maailmalla Suomi nähdään edelläkävijänä kunnianhimoisen ilmastotavoitteemme ansiosta. Nyt meillä on myös paikka osoittaa, ettemme unohda tätä tavoitetta koronakriisin aikana, vaan teemme terveyskriisin vaatimat elvyttävät taloustoimet ja yhteiskunnan uudelleenjärjestelyt sellaisella tavalla, joka vie meitä samalla kohti edistyksellistä, hiilineutraalia yhteiskuntaa. Polkuriippuvuusajattelun mukaisesti rakenteellisilla elvytyspäätöksillä on kauaskantoisia seurauksia, joten ne pitää tehdä kiireestä ja kriisistä huolimatta harkiten ja unohtamatta pidemmän aikavälin tavoitteita.

Haluamme Climate Move -ilmastoliikkeenä, mutta myös yksittäisinä kansalaisina, muistuttaa ilmastotoimien äärimmäisestä tärkeydestä.

Luotamme, että myös sinulla on rohkeutta visioida ilmastotavoitteiden mukaista politiikkaa koronaviruksen muuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

 

*https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronaviruses-are-they-here-stay

Seuraa liikettä!

Tule mukaan tukijaksi!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme. Tilaa uutiskirje täällä!


Facebook | Instagram | Twitter

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai hae Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäseneksi täällä!