Climate Moven vaatimukset hallituksen ilmastokokoukselle

3.2.2020

10.30

Hotelli Rantapuisto, Helsinki

 

Suomen hallitus on sitoutunut hiilineutraalin Suomen saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä. Hallitus ja suuri osa kansalaisista ovat kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kannalla, mutta hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii nykyisten päästövähennystoimien ohella vielä saman verran lisätoimenpiteitä.

Hallituksen koolle kutsuma ilmastokokous kokoontuu 3.–4. helmikuuta 2020 hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Sen tavoitteena on luoda yhteisymmärrystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittavien toimien kiireellisyydestä ja Suomen Ilmastopaneelin esittämästä toimenpidekuilusta. Toimenpidekuilun kattamiseksi hallituksen on laadittava kokonaisvaltainen päästövähennyssuunnitelma ja päästövähennystavoitteet, jotka kirjataan uuteen ilmastolakiin. Nämä tavoitteet tulee ottaa huomioon myös muiden lakien perusteella laadittavissa strategioissa ja suunnitelmissa.

Climate Move vaatii kokoukselta päätöksiä hallitusohjelmaan jo kirjattujen toimien toteuttamiseksi sekä uusia toimenpidekuilua kiinni kurovia toimia. Odotamme hallitukselta ennakoitavaa, johdonmukaista ja yhtenäistä politiikkaa, jotta siirtymä kohti hiilineutraalia Suomea voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti ja kaikki huomioon ottaen. 

Ilmastomyönteistä politiikkaa edistääksemme olemme laatineet yhdeksän kohdan vaatimuslistan, johon toivomme hallituksen vastaavan ilmastokokouksen yhteydessä.

 

Vaatimukset:

 

 1. Hiilineutraaliustavoitetta 2035 kohti on edettävä Ilmastopaneelin esittämän päästövähennyspolun mukaisesti.
 2. Hallituksen on päätettävä uusista päästövähennystoimenpiteistä
  vähintään 20 megatonnin edestä vuoden 2020 loppuun mennessä vastatakseen Ilmastopaneelin esittämään toimenpidekuiluun.
 3. Suomessa toimivia yrityksiä tulee laillisesti velvoittaa kokonaishiilijalanjäljen ja tuotantoketjun avoimeen raportointiin vuoteen 2025 mennessä. Velvoitetta säädettäessä tulee ottaa huomioon yritysten koot ja toimialat.
 4. Uuden turvemaan raivaaminen tulee asettaa luvanvaraiseksi vuoteen 2021 mennessä. Energiaturpeen alennettua verokantaa on korotettava kuudella eurolla kolmen vuoden välein vuodesta 2021 lähtien.
 5. Valtion on käytettävä omistajuuttaan siten, että ilmastotoimien kannalta keskeiset valtionyhtiöt kuten Fortum ja Vapo asemoituvat edelläkävijöiksi vähähiilisessä liiketoiminnassa. Lisäksi valtionyhtiöiden on ohjattava tietty osuus liikevaihdosta vähähiilisten innovaatioiden tutkimukseen ja kehitykseen tai vaihtoehtoisesti valtion perustamaan ilmastorahastoon. 
 6. Ilmastolakiin tulee kirjata selkeä tavoite hiilinielujen ja -varastojen kasvattamiseksi.  Hallituksen on otettava käyttöön metsitystuki vuoteen 2021 mennessä ja panostettava resursseja kestävään ja hiilensidontaa edistävään metsänhoitoon. 
 7. Siirtymää öljylämmityksestä kohti vähähiilisiä ratkaisuja tulisi vauhdittaa asettamalla lakisääteinen takaraja öljylämmitykselle vuoteen 2029 mennessä.
 8. Vuoteen 2023 mennessä tulee suorittaa kestävän kehityksen verouudistus, jossa verokiristykset ja verokevennykset ovat suuruudeltaan vähintään 1,5 miljardia euroa. Verouudistus on toteutettava korottamalla yritysten päästöverotusta ja vahvistamalla verotuksen päästöporrastusta.
 9. Suomen on ajettava EU:ssa kunnianhimoista ETS-päästökaupan* uudistamista vuoden 2030 65% päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi ja asetettava kansallinen lattiahinta päästöoikeuksille vuoteen 2021 mennessä.

 

*EU:n päästökauppajärjestelmä, joka rajaa päästökauppasektorilla toimivien laitosten kokonaispäästöt ja asettaa niiden päästövähennytoimien kustannusten ylärajan.

 

Climate Move kannustaa hallitusta myös paikan päällä Vuosaaressa ja toivottaa kansalaiset mukaan osoittamaan että nyt on aika yhdistyä hiilineutraaliustavoitteen taakse.

Tutustu Facebook-tapahtumaan täällä ja tule mukaan!

Katso kampanjavideon täältä!

Seuraa liikettä!

Tule mukaan tukijaksi!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme. Tilaa uutiskirje täällä!


Facebook | Instagram | Twitter

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai hae Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäseneksi täällä!