Aika toimia – kuntavaalit 13.6!

Climate Move aloittaa kuntavaalikampanjan lauantaina 15.5. 

Viestimme aktiivisesti kuntavaaleista eri kanavissamme, sillä kuntavaaleilla on suuri merkitys Suomen ilmastopolitiikan kannalta. Kunnissa tehdään päätöksiä esimerkiksi energian, liikenteen, julkisten hankintojen ja rakentamisen osalta. 

Näissä päätöksissä kunnilla on mahdollisuus tehdä ilmastotekoja. Lisäksi kunnat voivat päättää tehdä kestävää metsäpolitiikkaa ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Muistuttaaksemme ilmaston roolista kuntavaaleissa, olemme myös allekirjoittaneet kansalaisjärjestöjen yhteiset kuntavaalien ilmastoviestit. 

Ilmaston ohella haluamme kiinnittää huomiota kuntavaalien äänestäjien epätasaiseen ikäjakaumaan. Vuoden 2017 kuntavaaleissa yli kaksi kolmasosaa alle 25-vuotiaista nuorista jätti äänestämättä, kun taas 55-69-vuotiaista äänesti 72 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että nuorten ääni ei kuulu riittävän hyvin kuntapolitiikassa.

Kuntavaalien virallinen vaalipäivä on 13.6.2021. Ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 26.5.–.8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.

Seuraa kampanjaamme Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä.

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!