Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Tältä sivulta löydät seuraavat sisällöt:

  1. Evästeiden käyttö
  2. Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
  3. Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme myös Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on tietokoneesi IP-osoite. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen.

Lisätietoa: www.aboutcookies.org, Google Analytics privacy overview, Opt out of Google Analytics tracking

2. Sidosryhmärekisteri

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Ilmastoveivaajat ry
c/o Puistokatu 4
00140 Helsinki

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Ilmastoveivaajat ry, hallitus
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Climate Move -ilmastoliikkeen tapahtumakutsujen toimittamiseen ja tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden asiakastietojen hallinnointiin. Tietoja käytetään yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin, tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen sekä uutiskirjeen ja kutsujen lähettämiseen

Rekisterin tietosisältö

Climate Move -ilmastoliikkeen tapahtumiin ilmoittautuvilta henkilöiltä kerätään tapahtumakutsujen toimittamisen ja tapahtumajärjestelyiden suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot, joita voivat olla: 

• koko nimi 
• organisaatio 
• asema organisaatiossa 
• sähköpostiosoite
• Erityisruokavaliot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Ilmastoveivaarjat ry kerää sidosryhmätyöskentelyä varten tietoja myös julkisista rekistereistä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ilmastoveivaajat ry ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen poistaminen rekisteristä 

Rekisteri on vain reksiterinpitäjän käytössä tallennettuina palvelimille, joihin eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Rekisteröity voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön (osoitetiedot selosteen alussa).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössä olevien tietojärjestelmien tarjoajat saattavat palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa reksiteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää allekirjoitettuna kirjeenä tai sähköpostitse (osoitetiedot selosteen alussa). Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat, kuten koko nimi ja osoite. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, jos hän on tietoja tarkastaessaan tai muutoin havainnut niissä olevan virheitä. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot, jos henkilötiedot ovat hänen mielestään käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

3. Jäsenrekisteri

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Ilmastoveivaajat ry
c/o Puistokatu 4
00140 Helsinki

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Ilmastoveivaajat ry, hallitus
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Ilmastoveivaajat ry:n jäsenistön tietojen hallinnointiin. Käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana sekä tiedottaminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentointi. Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu ydistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.  Tietoja käytetään jäsenistön informoimiseen sekä lakisääteisistä kokouksista että muista ajankohtaisista asioista ilmoittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenhakemuksen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

  • koko nimi 
  • sähköpostiosoite 
  • puhelinnumero 
  • asuinpaikkakunta
  • ikä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään pääsääntöisesti jäsenhakemuksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmastoveivaajat ry ei luovuta yksittäisten jäsenten tietoja ulkopuolisille. Yhdistys voi ilmoittaa julkisesti jäsenten ikäjakauman ja asuinpaikkakunnat siten, etteivät jäsenet ole yksilöitävissä näistä raportoinneista.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteri on vain reksiterinpitäjän käytössä tallennettuina palvelimille, joihin eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Rekisteröity voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön (osoitetiedot selosteen alussa).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössä olevien tietojärjestelmien tarjoajat saattavat palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää allekirjoitettuna kirjeenä tai sähköpostitse (osoitetiedot selosteen alussa). Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat, kuten koko nimi ja osoite.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, jos hän on tietoja tarkastaessaan tai muutoin havainnut niissä olevan virheitä. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot, jos henkilötiedot ovat hänen mielestään käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.


Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!