Den unga miljörörelsen på Ålands framfart

Den aktuella klimatkrisen har väckt världsvid uppmärksamhet de senaste åren. Intresset för miljö- och klimatfrågor har således skjutit i höjden och många unga har gjort de föreliggande utmaningarna till sin hjärtefråga. Det har uppstått gräsrotsrörelser för miljön och klimatet med unga i spetsen världen över. Gräs och många andra växter sprider sina frön med vinden – gräsrotsrörelserna fungerar på samma sätt. Om det på ett ställe finns ett ungt engagemang för miljön behöver bara vinden föra det vidare för att skapa ett nytt fäste. Vinden har tagit med sig frön över havet och även nått de åländska öarna.

Året 2019 är inne på sin andra månad och i Kumlinge grundskola pågår det avvikande aktiviteter. Det är fler människor i byggnaden på ett veckoslut än vad det brukar vara inne i veckan. Det är ett gäng ungdomar som har samlats för att delta i ett klimatläger, som har organiserats av några åländska föreningar och ReGeneration2030-nätverket. Vinden har fört med sig frön i form av inspirerande talare och workshop-hållare från Sverige. Lägerdeltagarna vill göra något med den kunskap och entusiasm som väckts under helgen och bestämmer sig för att skapa en lokal miljörörelse på Åland. Fröna har fallit i god jord.

Det var startskottet för Ungdomarnas miljörörelse på Åland – UMÅ. Rörelsen grundandes officiellt på ett möte i Mariehamn en månad senare dit även ungdomar som inte deltagit i lägret på Kumlinge var välkomna. En styrelse valdes och UMÅ kunde påbörja sin verksamhet för att uppmärksamma de ungas perspektiv på miljö- och klimatfrågor på Åland.

UMÅ fungerar som en plattform som leder åländska ungdomar till handling för miljön. Rörelsens medlemmar har deltagit i och varit med och ordnat flera läger, demonstrationer och andra evenemang. UMÅ har dessutom varit synligt i medier både på Åland och fastlandet och representerat de ungas perspektiv i paneldiskussioner och andra forum.

Historien om det unga miljönätverket på Åland och deras galjonsskepp UMÅ illustrerar vad som krävs för att ge ungdomar en levande påverkningsplatform. Man behöver samla intresserade ungdomar och inspirera dem, därefter tar deras egna engagemang över rodret. Frihet och oberoende är viktigt, men utomstående stöd är lika betydelsefullt. UMÅ har fått hjälp av vuxna i föreningar och andra organisationer för att sätta fart på sin verksamhet. Frivilliga ungdomar lägger sin begränsade fritid på arbetet och om det verkligen ska hända någonting behövs resurser och hjälp från utomstående.

År 2021 kommer UMÅ att byta namn och integreras i nätverket bärkraft.ax. Bärkraft är ett åländskt nätverk som bland annat har tagit fram en egen utvecklings- och hållbarhetsagenda. Nätverket strävar efter ett samordnat hållbarhetsengagemang från samhällets alla sektorer och nivåer. Det innefattar även involvering av unga. Det målet kommer konkret att förverkligas med UMÅ som officiellt ungdomsråd. Målet blir att bredda rörelsen och engagera ännu fler åländska ungdomar till ett aktivt samhällsdeltagande. Det nya UMÅ kommer delvis att likna ett traditionellt ungdomsråd.

UMÅ:s mobiliserande av ungdomar är eftersträvansvärt och de vill med anslutningen engagera ännu fler unga. Förhoppningsvis kommer det nya ungdomsrådet att samla ålänningar oberoende politiska åsikter till att arbeta för ett bärkraftigt Åland. Det verkar som att vinden har fått tag om nya frön att sprida över ögruppen.

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Nätverket bildades i början av 2016 på initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn. Bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland.

SUOMENNOS

Ahvenanmaan nuorten ympäristöliikkeen synty

Ilmastokriisi on saanut maailmanlaajuista huomiota viimeisten vuosien aikana. Kiinnostus ilmasto- ja ympäristökysymyksille on myös lisääntynyt ja mo

Vallitseva ilmastokriisi on herättänyt maailmanlaajuista huomiota viime vuosina. Kiinnostus ympäristö- ja ilmastokysymyksiin on noussut uudelle tasolle, ja erityisesti monet nuoret ovat ottaneet asiakseen haasteiden kohtaamisen. Ympäristön ja ilmaston puolesta on syntynyt ruohonjuuritason liikkeitä, joissa nuoret toimivat eturintamassa ympäri maailmaa. Ruoho ja monet muut kasvit levittävät siemeniään tuulen mukana – ruohonjuuritason liikkeet toimivat samalla tavalla. Jos yhdessä paikassa on nuorten aktivoitumista ympäristön puolesta, tarvitaan vain tuuli joka vie sen eteenpäin uuden jalansijan luomiseksi. Muutoksen tuuli on vienyt kansalaistoiminnan siemeniä yli merten ja saavuttanut myös Ahvenanmaan.

Vuoden 2019 helmikuussa totutusta poikkeavaa toimintaa tapahtuu Kumlingen peruskoulussa. Rakennuksessa on enemmän ihmisiä viikonloppuna kuin yleensä viikon aikana. Paikalla on joukko nuoria, jotka ovat kokoontuneet osallistumaan ilmastoleiriin, jonka ovat järjestäneet Ahvenanmaan ympäristöyhdistykset ja ReGeneration2030-verkosto. Tuuli on tuonut siemeniä inspiroivien puhujien ja työpajanvetäjien  muodossa Ruotsista. Leirin osallistujat haluavat tehdä jotain viikonlopun aikana saadun tiedon ja innostuksen avulla ja päättävät luoda paikallisen ympäristöliikkeen Ahvenanmaalle. Siemenet ovat pudonneet hyvään maaperään.

Kumlingen ilmastoleiri toimi lähtökohtana nuorten ympäristöliikkeelle Ahvenanmaalla – Ungdomarnas miljörörelse på Åland (UMÅ). Liike perustettiin virallisesti kokouksessa Maarianhaminassa kuukautta myöhemmin, johon myös nuoret, jotka eivät osallistuneet leiriin Kumlingessa, olivat tervetulleita. Hallitus valittiin ja UMÅ pystyi aloittamaan toimintansa kiinnittämään huomiota nuorten näkökulmiin ympäristö- ja ilmastokysymyksissä Ahvenanmaalla.

UMÅ toimii keskeisenä alustana Ahvenanmaan nuoret toiminnalle  ympäristön ja ilmaston hyväksi. Liikkeen jäsenet ovat järjestäneet useita leirejä, mielenosoituksia ja muita tapahtumiin ja osallistuneet vastaaviin tapahtimiin muualla. UMÅ on ollut näkyvissä myös mediassa sekä Ahvenanmaalla että mantereella ja edustanut nuorten näkökulmia paneelikeskusteluissa ja muilla foorumeilla.

Tarina nuoresta ympäristöverkostosta Ahvenanmaalla ja heidän laivalaivastaan ​​UMÅ havainnollistaa sitä, mitä tarvitaan, jotta nuoret saavat elävän vaikutusalustan. Ensiksi on kerättävä kiinnostuneita nuoria ja innoitettava heitä, jonka jälkeen nuoret ottavat itse ohjat toiminnasta.  Vapaus ja itsenäisyys ovat tärkeitä, mutta ulkopuolinen tuki on yhtä tärkeää. UMÅ on saanut apua aikuisilta järjestöissä ja muissa järjestöissä toiminnan nopeuttamiseksi. Vapaaehtoiset nuoret antavat rajallista vapaa-aikaansa toimintaan  mutta usein jos jotain todella pitää saada tapahtumaan tarvitaan ulkopuolisten resursseja ja apua.

Vuonna 2021 UMÅ muuttaa nimensä ja integroituu Bärkraft.ax –  kansalaistoimintaverkostoon. Bärkraft on Ahvenanmaalainen verkosto, joka on muun muassa kehittänyt oman kehitys- ja kestävyysohjelmansa. Verkosto pyrkii sitoutumaan kestävään kehitykseen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja tasoilla. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyy myös nuorten osallistuminen. Tämä tavoite toteutuu konkreettisesti UMÅ: n ollessa virallinen nuorisoneuvosto. Tavoitteena on laajentaa liikkeettä saada entistä enemmän Ahvenanmaan nuoria osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Uusi UMÅ tulee muistuttamaan osittain perinteistä nuorisoneuvostoa.

UMÅ: n nuorten mobilisointi on toivottavaa, ja he haluavat liittymnisen myötä saada mukaan entistä enemmän nuoria. Saa nahdä onnistuuko uusi nuorisoneuvosto kokoamaan ahvenanmaalaisia poliittisten rajojen yli toimimaan kestävän Ahvenanmaan hyväksi. Vaikuttaa siltä, ​​että tuuli on saanut uusia siemeniä leviämään saaristoon.

Käännös ja editointi: Amos Wallgren

Nuorten Vuoro on viiden ympäristöasioihin vaikuttavan kansalaisen projekti, jonka tavoitteena on antaa nuorille vahvempi ääni ympäristökriisiä koskevassa keskustelussa. Tiimi editoi ja julkaisee nuorten tekstejä yhdessä ilmastoliike Climate Moven kanssa. Projekti on rahoitettu Euroopan unionin Solidarity Corps -ohjelmasta.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Solidarity Corps -ohjelmasta osoitteessa www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!