Manifesti

Suomesta on tehtävä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä kantaaksemme vastuumme ilmastokriisin ratkaisemisesta. Hallitus ja suuri osa kansalaisista ovat kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kannalla, mutta siirtymä hiilineutraaliuteen vaatii merkittäviä toimenpiteitä nopeasti. Tarvittava yhteiskunnallinen muutos edellyttää vaikeita päätöksiä ja keskustelua siitä, miten kestävää hyvinvointia luodaan yhdessä. Kansalaisyhteiskunnan on toimittava ja edistettävä rohkeaa ilmastopolitiikkaa, jotta siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti kaikkia kuunnellen. 

Tarvitsemme uuden tarinan kestävämmästä tulevaisuudesta, jonka tekemiseen kaikki kutsutaan mukaan. Maailmanlaajuinen koululakkoliike on onnistunut kiteyttämään keskeisen tarpeemme: meidän on yhdistettävä voimamme tieteen tueksi. Meillä ei ole suoraa vastausta ilmastokriisin ratkaisemiseksi, vaan haluamme etsiä keinoja vaikuttaa kestävään yhteiskunnalliseen muutokseen yhdessä muiden kansalaisten ja tiedeyhteisön kanssa. Voimme löytää yhteisen äänen ja vaatia nopeampia toimia selkeällä viestillä. Rummutamme yhdessä tieteen ääntä poliitikoille, kunnes tulemme kuulluksi. Vain näin voimme saada pysyvän muutoksen aikaan.

Kansalaisvaikuttaminen on keskeinen tapa edistää ilmastokriisin vaatimaa kiireellistä ilmastopolitiikkaa vaaliuurnien ulkopuolella. Muutoksen on tapahduttava kaikilla tasoilla: politiikassa, yrityksissä, kodeissa. Climate Move keskittyy poliittisiin toimiin, sillä ne luovat pelisäännöt sekä yrityksille että yksilöille. Climate Move kokoaa kansalaisvaikuttamisen keinot yhteen ja tarjoaa jokaiselle tapoja toimia ilmaston puolesta. Liike seuraa poliittisten tavoitteiden toteutumista ja varmistaa, että siirtymä tapahtuu tasa-arvoa kunnioittaen.


Ilmastotekojen puolesta,

Climate Move -ilmastoliike


Climate Move -ilmastoliike on syntynyt Ilmastoveivi2019-kampanjan pohjalta hyödyntäen Ilmastoveivin yhdistämää kansalaisten joukkoa ja verkostoa, joka keräsi yli 60 000 nimeä vetoomukseen EU:n päästötavoitteiden kiristämisen puolesta. Climate Move etsii asiantuntijoiden johdolla konkreettisia keinoja vaikuttaa kestävään yhteiskunnalliseen muutokseen. Toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja ulkopuolisista toimijoista riippumatonta.

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!