Sanasto: Ympäristöoikeudenmukaisuus & romanien asema ilmastokriisissä

Kuuntele jakso SpotifyssaApple Podcastsissa tai Google podcasteissa.

Romanit = Intian alueelta vuosien 400–1100 välillä lähtenyt kansa, joka on levittäytynyt eri puolille maapalloa ja Eurooppaa. Heitä elää Suomessa noin 11 000. 

Legitimiteetti = oikeutus, laillisuus, oikeus olla olemassa ja suorittaa tehtäviä

Segregaatio = yhteiskunnallinen eriyttäminen tai tietyn ihmisryhmän erillään pitäminen valtaväestöstä; rotuerottelu

Getto = yhteiskunnan tai ympäristön sosiaalisesti eristämä kortteli tai kaupunginosa, jossa asuu pääasiassa tietyn etnisen ryhmän tai vähemmistön jäseniä yleensä sosiaalisista ja taloudellisista syistä.

Noidankehä = kielteisten vaikutusten ketju, jonka jokin kehän vaikutuksista itse aiheuttaa. Noidankehästä on vaikea irtautua, sillä syyt ja seuraukset kulkevat loputtomassa kehässä.

Materiaalinen = aineellinen; konkreettinen

Prioriteetti = ensisijaisuus; etusija; tärkeys

Retoriikka = puhetapa, puhetyyli, puhetaito

Realiteetti = tosiasia, fakta

Access = pääsy; yhteys

No can do = ”ei voi mitään”; ”ei onnistu”

Adaptoida = mukauttaa, sopeuttaa

Dialogi = vuoropuhelu, kahden henkilön tai toimijan välinen keskustelu

Dynamiikka = valta-asetelma, asetelma

Organisaatio = ihmisten muodostama toimintajärjestelmä tiettyä tarkoitusta varten, esim. yritys tai päättävä elin

Patenttiratkaisu = yleispätevä ratkaisu; ratkaisu, joka toimii aina

Deliberatiivinen demokratia = keskusteleva demokratia; demokratian muoto, jossa keskustelu muodostaa keskeisen osan lainsäädäntöä ja päätäntöä

Foorumi = tapaamispaikka, näyttämö, keskustelualusta

Skaala = asteikko, mittakaava

Itsereflektointi = itseen kohdistuva mietiskely, pohdinta ja ajattelu, jonka avulla ihminen tutkii oppimistaan tai ajatuksiaan

4H = useissa maissa toimiva lasten- ja nuortenjärjestö, joka järjestää paljon erilaista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa.

OPS = opetussuunnitelma

Ilmastolakko = mielenosoitus, jossa koululaiset kieltäytyvät kouluunmenosta ilmastonmuutoksen vuoksi; koululakko ilmaston ja kiireellisten ilmastotoimien puolesta

Representaatio = käsitys tai ajatus jostakin asiasta; jonkun asian esitystapa taiteessa ja kirjallisuudessa; tässä kontekstissa tapa, millä jotakin vähemmistöä, kuten romaneja, kuvataan mediassa ja kulttuurissa

World bank = Maailmanpankki, YK:n erityisjärjestö; kansainvälinen finanssilaitos, jonka tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!