Tiedote: Hallitus valmistelee syrjimättömyystiedonantoa – kielellinen saavutettavuus unohdettiin ja yli sadan kommentoivan tahon joukosta puuttuvat näkyvimpien vähemmistöjen edustajat

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonantoon on pyydetty kommentteja kansalaisyhteiskunnalta ja tutkijoilta, mutta monet syrjintää kokevat vähemmistöt on jätetty valmistelun ulkopuolelle.

Useat rasismiin vastaiseen työhön keskittyvät järjestöt, muslimijärjestöt ja afrikkalaistaustaisia ihmisiä edustavat järjestöt puuttuvat kuultavien listalta. Tietojemme mukaan esimerkiksi Somaliliittoa pyydettiin mukaan kommentoivien tahojen joukkoon vasta Helsingin Sanomien julkaiseman listan nostattaman kohun jälkeen. Kirjalliset kuulemiset on osin kohdennettu järjestöille, joiden työ ei liity suoraan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen. Kuulemista on pyydetty esimerkiksi lähes kaikilta ympäristöjärjestöiltä.

Jos suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisuustilannetta halutaan aidosti selvittää, muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien henkilöiden kokemukset on välttämätöntä ottaa huomioon.

Lisäksi pyyntö kirjallisesta kuulemisesta on toimitettu vain suomeksi, mikä jo lähtökohtaisesti rajaa monien syrjintää kokevien tahojen osallistumismahdollisuuksia. Jos suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisuustilannetta halutaan aidosti selvittää, muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien henkilöiden kokemukset on välttämätöntä ottaa huomioon.

Kuulemisten kohdentaminen ja pelkän suomen kielen käyttö herättävät kysymyksen siitä, onko hallituksen tiedonannon tavoitteena antaa kattava ja todenmukainen kuva yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden tilasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuulemisten puutteellinen toteuttaminen kielii siitä, että tiedonanto pyrkii ensisijaisesti silottelemaan rasismikohuissa rämpivän hallituksen julkikuvaa. Todelliseen syrjimättömyystyöhön hallituksella ei näytä olevan halua.

Ennen kuin hallituksen syrjimättömyyteen pyrkiviä toimia voi pitää millään tavalla uskottavina, tulisi hallituksen puuttua rasismiin omissa riveissään sekä muokata hallitusohjelmaa siten, että se puolustaa jokaisen ihmisoikeuksia yhdenvertaisesti. Nykyisellään hallitusohjelmassa ei edes mainita rasismia tai sateenkaarioikeuksia. Sen sijaan hallitusohjelma pienentää pakolaiskiintiötä, viestii epäluottamuksesta muualta Suomeen muuttaneita kohtaan ja heikentää sosiaaliturvaa. Ottaakseen askeleen kohti yhdenvertaisuutta Suomi tarvitsee poliittisen johdon, joka toimii antirasistisesti ja edistää yhdenvertaisuutta teoilla eikä vain irtisanoudu rasismista julkisen paineen alla.

Lisätäkseen tiedonantoa kommentoivien ihmisten monimuotoisuutta ympäristöjärjestö Climate Move on pyytänyt omaan lausuntoonsa näkemyksiä African Anti-Racism Society Finland ry:ltä.

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!