Sanasto: Ekofasismi ilmastokriisissä

Kuuntele jakso SpotifyssaApple Podcastsissa tai Google podcasteissa.
Katso myös aiemmat sanastot, joissa esiintyy joitakin tässä jaksossa käytetyistä käsitteistä! 

Liberaali = liberalismin kannattaja (ks. aiemmat sanastot); vapaamielinen tai suvaitsevainen henkilö

Ekonaturalismi = ajatus luonnonlaeista ja luontaisesta järjestyksestä, jotka perustuvat kilpailuun, selviytymiseen ja hierarkiaan

Eko-organismi = ajatus, jonka mukaan tietty kansa on jonkinlainen organismi tai elin, joka on yksilöä suurempi ja jolla on jokin mystinen yhteys siihen maahan, jota se asuttaa.

Ekoautoritarismi = edeltävistä ajatusmaailmoista juontuva poliittinen suuntaus, jossa ekologisten ja edellämainittujen ajatusten nojalla voidaan puuttua ihmisten oikeuksiin ja elämään

Konservationismi = ajatussuuntaus, jossa keskitytään luonnon tai luonnonympäristöjen säilyttämiseen (sellaisenaan)

Lobata = vaikuttaa päättäjiin jonkin asian puolesta tai sitä vastaan tuomalla asiaa esille vastaanottavaisessa joukossa

Eugeniikka = rodunjalostusoppi, rotuhygienia; ihmisten jalostaminen väestön ”parantamiseksi” sukupolvien myötä

Arjalaisuus = alunperin kielitieteellinen nimitys tietyille indoiranilaisille kielille ja indoeurooppalaisille kansoille; kansallissosialistit (natsit) ottivat termin käyttöönsä kuvaamaan ihanteellisen pohjoiseurooppalaisen ihmistyypin edustajaa

Lebensraum = elintila (saks.); natsi-Saksan ajatus elintilan valtaamisesta Euroopassa em. rotuopillisiin ajatuksiin vedoten

Unabomber = yhdysvaltalaisen kirjepommittaja Theodore Kaczynskin nimimerkki

Ylilauta / 4chan = anonyymeja internet-keskustelualustoja

Koherentti = yhtenäinen, sisäisesti looginen

Ekoterrorismi = ympäristöterrorismi; terroriteot tai ihmiselle/omaisuudelle tehtävä vahinko ympäristönsuojelun nimissä

Okkultismi = salaoppi tai salatiede; taikuuteen, uskonnollisuuteen ja mystisyyteen perustuva oppisuunta; maagiset ja yliluonnolliset taidot ja toimenpiteet

Status quo = ”tila jossa” (lat.); asioiden vallitseva tila

Undertone = pohjavire, pohjasävy

Traditionalismi = perinteen asettaminen korostettuun asemaan; perinteistä jäykkä kiinni pitäminen

Faustinen = äärettömyyttä kohti pyrkivä, koko ajan jotain rajoja rikkova

Degeneraatio = rappeutuminen, rappeuma, tuhouma

Ekspansiivinen = laajeneva, laajentuva

Emansipoiva = vapauttava (alisteisesta asemasta), riippumattomaksi tekevä, itsenäistävä

Impersonaalinen = ei-henkilökohtainen; passiivinen

Kreml = Moskovan keskustassa sijaitseva historiallinen linnoitus, joka on Venäjän hallinnollinen keskus ja jossa hallintoelimet sijaitsevat

Agitaattori = yllyttäjä, kiihottaja

BRICS = Brazil, Russia, India, China & South Africa; viisi johtavaa kehittyvää tai nousevaa taloutta

Resonoida = herättää vastakaikua, puhutella

Reaktiivinen = vastavaikutuksellinen; sellainen, jolla on reaktio johonkin; ärsykkeisiin reagoiva

Dehumanisoida = epäinhimillistää, kieltää jonkun ihmisyys tai verrata ihmistä tai ihmisryhmää esimerkiksi eläimeen

Damage control = vahingonhallinta, vaurioiden torjunta

Integraatio = yhdentäminen, yhdentyminen

Korrelaatio = kahden asian välinen yhteys; kahden muuttujan välinen riippuvuus

Protektionismi = kauppapoliittinen suojelujärjestelmä, jonka avulla pyritään suojelemaan ja edistämään oman maan kansantaloutta esimerkiksi tullein ja valtion tuella 

Fundamentaalinen = perustavanlaatuinen, perusluonteinen, lähtökohtainen

Peliteoria = matematiikan osa-alue, jossa tarkastellaan joidenkin toimijoiden välistä strategista kanssakäymistä

Hijack = kaapata

Infantilisaatio = lapsettuminen; aikuisen kohteleminen lapsena tai; jakson kontekstissa viitataan myös järjestelmään, jossa ihmisestä ikään kuin kuolee se puoli, joka luo ja hänestä tulee vain olio, joka kuluttaa; passivoituminen

Responssi = vastaus, reaktio

New age = uushenkisyys; uskonnollishenkinen virtaus tai virtaukset, jonka piirteenä on muun muassa yksilöllinen ja monista lähteistä ammentava henkinen kehitys

Conspirituality = yhdistelmä sanoista conspiracy ja spirituality eli salaliitto(teoria) ja hengellisyys; termi, jolla viitataan new age -tyyppisen henkisyyden ja salaliittoteorioiden esiintymisen yhteenliittymiin ja keskinäiseen korrelaatioon

Primitivismi = ajatussuuntaus, joka ihannoi yhteiskunnan alkukantaista, ”luonnollista”, sivistykseltään alkeellista ja näin alkuperäisenä nähtyä tilaa; myös primitiivisyydestä vaikutteita ottanut taidesuuntaus

Regressiivinen = taantuva, takautuva, palautuva

Black box = musta laatikko; systeemiteoriassa käsite laitteesta tai oliosta, jonka sisällöstä ei ole tietoa

Kiinnostuitko?

Seuraa liikettä!

Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista Climate Moven sometileillä sekä uutiskirjeessämme.

Tule mukaan tukijaksi!

Ilmastoliikettä voi tukea monella tavalla, esimerkiksi ajallisesti, tilallisesti tai tiedollisesti. Ilmoittaudu mukaan liikkeen toimintaan täällä tai lue lisää Climate Moven taustalla toimivan Ilmastoveivaajat ry:n jäsenyydestä täällä!